Name BAP Mobile
Category Productivity
Size 31.9MB
Popularity 7970
Publisher Binh Anh Electronics
Score 6.0
Publish Date 23/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play BAP Mobile Google Play

Mod Info:

BAP Mobile

BAP Mobile Game Introduction :

BAP Mobile là một ứng dụng giao và quản lý công việc dành cho các doanh nghiệp.
Thông qua ứng dụng, các khách hành có thể:

– Giao công việc cho nhân viên.
– Quản lý công việc, xem báo cáo của nhân viên.
– Nhận báo cáo theo thời gian thực.
– Thực hiện và báo cáo chi tiết công việc.
– Đo lộ trình, ước lượng công tác phí.

BAP Mobile Game screenshot :

BAP Mobile Game screenshot  1

BAP Mobile Game screenshot  2

BAP Mobile Game screenshot  3

BAP Mobile Game screenshot  4

BAP Mobile (31.9MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *